Logo
decorative image

Sosyal etki projeleri ile enerji dönüşümünü hızlandırmak

Teknoloji, eğitim ve enerji dönüşümü konuları arasında en etkili nokta

Etki projeleri

BDR Thermea Vakfı her yaştan insanın teknoloji hakkında bilgi edinmeleri için ilham veren eğitim projelerini desteklemek istiyor. Amacımız, mevcut ve gelecekteki mühendisleri ve teknisyenleri eğitmek, inşa edilen çevrede sıfır karbonlu bir gelecek için gerekli dönüşümü hızlandırmaktır.

Ana etki alanlarımızla ilgili projelere odaklanıyoruz: teknoloji, eğitim ve enerji dönüşümü.

decorative image

Yeterli nitelik olmadan başarılı bir enerji dönüşümü olamaz

Dünya genelinde, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Bu, birçok yeni iş yaratan ve yaratacak bir dönüşümdür. Örneğin, evlerin yalıtılması, ısı pompaları ve şarj istasyonları kurulması, fosil yakıtların yerine yeni kaynaklar bulunması, rüzgar ve güneş enerjisi çiftlikleri inşa edilmesi, Ar-Ge ve yenilikler yapılması gibi. Tüm bu değişiklikler, her seviyede daha fazla teknik eleman ihtiyacını artırmaktadır.

decorative image

Enerji dönüşümünü hızlandırmak için mühendislerin eğitilmesi

Enerji sektörü bugün yeterli insan gücünü bulabilmek için mücadele ediyor. Boş kalan pozisyonların sayısı artıyor – ve bu da maalesef dönüşümü yavaşlatıyor.

Teknik eğitim yeterince genç insanı cezbetmiyor. Ayrıca, öğrencilerin beceri ve bilgilerini günümüzün inovasyon hızıyla eşleştirmek oldukça güç hale gelmiştir.

Bu nedenle, Vakıf, daha fazla insanın teknoloji alanında kariyer seçmesi için ilham vermek ve sıfır karbonlu bir geleceğe geçişi destekleyecek nitelikli ve vasıflı bir işgücü yaratmak için gerekli eğitim ve öğretim programlarına yatırım yapmak suretiyle katkıda bulunmak istemektedir.

decorative image