Logo
decorative image

BDR Thermea Grubu bünyesinde bulundurur ve aktif sahibidir

Aktif sahibi

BDR Thermea Grup’un devamlılığını muhafaza etmek

Vakfın temel amacı, Hollanda’da köklü temellere sahip uluslararası bir şirket olarak BDR Thermea Grup ‘un devamlılığını muhafaza etmektir. Bizler, aktif, sorumlu ve katılım sağlayan bir hissedar olmak istiyoruz. Vakfın tüzüğüne göre iki ana sorumluluğumuz var.

Tek hissedar olarak şirketin uzun vadedeki görünümünü ele alıyoruz. Önemli piyasalardaki lider konumumuzun yönetim kurulu tarafından sosyal yönden ve çevre bakımından sorumlu bir şekilde korunmasını bekliyoruz. Vakıf, enerji dönüşümünün hızlandırılması konusunda güçlü ve işbirlikçi bir rol üstlenmektedir. Bunu yaparken çalışanlarımızın pozisyonuna ve gelişimine özel önem vermektedir.

decorative image
Sürdürülebilir değer yaratma

BDR Thermea Grup ‘un stratejisinin, uzun vadeli yatırımlar ile kısa vadeli karlılık arasında iyi bir denge oluşturarak sürdürülebilir finansal performansa odaklanmasını sağlıyoruz.

decorative image
Çalışanların çıkarları

Kurucumuz, çalışanların çıkarlarını ön planda tutarak iyi bir işveren olmaya özellikle önem vermiştir. BDR Thermea Foundation, Grubun güvenlik, çeşitlilik, çalışanlar için gelişim olanakları ve işçi konseylerine anlamlı bir rol verilmesi gibi hususlara olan bağlılığına değer vermektedir.

Raporlama döngüsü

BDR Thermea Grup yönetim kurulu ile Vakıf yılda en az dört defa toplanır. Bu toplantılarda çeşitli konular görüşülür:

  • Stratejinin icrasında ilerleme
  • Finansal sonuçlar
  • Çalışan ve yetenek gelişimi
  • ÇYS hedefleriyle ilgili gelişmeler

Her toplantıda özel bir temayı derinlemesine tartışırız, yenilikler, CSR, dijitalleşme, İK ve diğerleri. Ayrıca, yılda bir kez şirketin stratejisiyle ilgili ayrı bir toplantı yapılır.

 

BDR Thermea Grup’taki hisseler

Vakıf BDR Thermea Grup’taki hisselerin %100’üne sahiptir.

BDR Thermea Grup web sayfasına git
decorative image