Logo
decorative image

Versnelling van de energietransitie door maatschappelijke impactprojecten

Op het raakvlak tussen onderwijs, technologie en de energietransitie

Impactprojecten

BDR Thermea Foundation wil onderwijsprojecten ondersteunen die mensen van alle leeftijden inspireren om te leren over technologie. Ons doel is om huidige en toekomstige ingenieurs en technici op te leiden en zo de noodzakelijke overgang naar een koolstofvrije toekomst in de gebouwde omgeving te versnellen. 

Wij focussen op projecten die betrekking hebben op onze voornaamste impactgebieden: technologie, onderwijs en de energietransitie.

decorative image

Geen succesvolle energietransitie zonder voldoende geschoold talent

Overal ter wereld is de broodnodige omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen in volle gang. Een overgang die veel nieuwe banen schept en zal blijven scheppen. Denk aan het isoleren van huizen, het installeren van warmtepompen en laadstations, het vinden van vervanging voor fossiele brandstoffen, het aanleggen van wind- en zonneparken en het uitvoeren van onderzoek en innovatie. Door al deze veranderingen groeit de vraag naar technische medewerkers op alle niveaus.

decorative image

Technici opleiden om de energietransitie te versnellen

Momenteel heeft de industrie moeite om voldoende mensen te vinden. Het aantal onvervulde vacatures groeit, en daardoor wordt de transitie helaas vertraagd.

Technisch onderwijs trekt niet genoeg jonge mensen aan. Bovendien is het moeilijk om de vaardigheden en kennis van studenten af te stemmen op de huidige innovatiesnelheid.

Daarom wil de Stichting een bijdrage leveren door te investeren in onderwijs- en opleidingsprogramma’s, waardoor meer mensen voor een loopbaan in de techniek kiezen en waardoor gekwalificeerde en geschoolde arbeidskrachten beschikbaar komen die de transitie naar een koolstofvrije toekomst ondersteunen.

decorative image