Logo
decorative image

Over BDR Thermea Foundation

Over ons

Continuïteit waarborgen en energietransitie versnellen

De Stichting is in 1982 opgericht door Andries van Reekum, zoon van de oprichter van Remeha. De voornaamste motivatie was het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf, wat vandaag de dag nog steeds onze belangrijkste doelstelling is. Na diverse grote fusies heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld tot het huidige BDR Thermea Group. Hiervan is de Stichting de exclusieve eigenaar.

Dankzij de langetermijnvisie en de stabiliteit van de Stichting kon het bedrijf in de afgelopen 40 jaar uitgroeien tot de multinational die het vandaag de dag is. Met klanten in meer dan 100 landen wereldwijd is BDR Thermea Groupeen wereldspeler met toonaangevende merken en meer dan 6000 medewerkers. Naast het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf, zet de Stichting zich in om de energietransitie te versnellen door middel van onderwijs, innovatie en technologie.

Geschiedenis van BDR Thermea Foundation

Ons doel

Onze Stichting bestaat om de continuïteit van BDR Thermea Group te waarborgen en om de energietransitie te bevorderen door technisch onderwijs en innovatie te ondersteunen.

Door op te treden als een stabiele en betrokken aandeelhouder stellen wij de continuïteit van BDR Thermea Group garant. Om technisch onderwijs en innovatie te bevorderen ter ondersteuning van de energietransitie, investeren wij met onze financiële middelen in projecten met een maatschappelijke impact. Wij richten ons bij voorkeur, maar niet uitsluitend, op projecten die aansluiten bij de kernwaarden van BDR Thermea Group.

decorative image

Kernwaarden van de Stichting:

  • Toekomstgericht
  • Samenwerking
  • Beheer

Aanvullend op de kernwaarden van BDR Thermea Group

  • Klantgerichtheid
  • Eén team
  • Duurzame toekomst

Samenstelling van het bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden: met één nazaat van onze oprichter Andries van Reekum, één werknemersvertegenwoordiger van BDR Thermea Group en verder externe en onafhankelijke leden.

Alle bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. Een extra verlenging van twee keer twee jaar is mogelijk.

decorative image

Voorzitter

Henk ten Hove

Henk ten Hove is sinds 2014 voorzitter. Hij kan bogen op technische en economische expertise, een master in Bedrijfseconomie en 30 jaar ervaring in een groot internationaal bouwbedrijf. Henk coördineert de activiteiten van de Stichting en zorgt ervoor dat het bestuur is samengesteld uit deskundigen met de juiste ervaring en kennis. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt tussen de Stichting en het bestuur en de Raad van Toezicht van het bedrijf. Zijn doel is een perfecte balans tussen het beheer van het bedrijf, de fondsen van de Stichting en projecten met een maatschappelijke impact. Zoals hij zelf zegt: “Het is een uitdagende maar dankbare rol, waar ik ongelooflijk veel passie voor heb.”

decorative image

Penningmeester

Mariëtte Doornekamp

Mariette Doornekamp dient het bestuur van BDR Thermea Foundation sinds 2015 als penningmeester. “Het is een unieke ervaring om medeaandeelhouder te zijn van een bedrijf dat zich actief inzet voor de energietransitie en het oplossen van uitdagingen in de industrie. Ik ben verheugd om bij te dragen aan projecten die het technisch onderwijs verbeteren en jongeren inspireren om een carrière in de techniek na te streven. Dankzij mijn jarenlange ervaring in management en financiën, met name in technologiegedreven bedrijven, heb ik een goede basis voor het kunnen ondersteunen van de missie van de Stichting.”

decorative image

Secretaris

Yvette van der Kloet

Yvette van der Kloet is in juli 2019 als secretatis toegetreden tot het bestuur van BDR Thermea Foundation. “De Stichting geeft BDR Thermea Group de mogelijkheid om de wereldwijde energietransitie écht aan te jagen, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke milieu-, sociale en bestuurlijke factoren. De Stichting zet mensen actief aan tot het maken van de transitie, vindt duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving en leidt toekomstige vakmensen in de techniek op. Mijn ervaring in een familiebedrijf met vergelijkbare ambities en grondslag is ongelooflijk waardevol geweest.”

decorative image

Algemeen lid

Paul Nielen

Paul Nielen is algemeen bestuurslid sinds 2023 en is benieuwd naar BDR Thermea Group en de unieke positie van de Stichting in de energietransitie. Volgens Paul bevinden beide zich in een periode van transformatie. “BDR Thermea Group is zich aan het ontwikkelen tot een vooruitstrevende product- en dienstverlener die de energietransitie aanjaagt. De Stichting is haar initiatieven ter bevordering van onderwijs en innovatie aan het opschalen. De unieke onderlinge afhankelijkheid van beiden maakt mijn werk extra interessant. En met mijn achtergrond als financier, adviseur en investeerder zal ik constructieve strategische discussies tussen het bestuur van de Stichting, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur stimuleren.”

decorative image

Familievertegenwoordiger

Emiel Borgh

Als vertegenwoordiger van de familie Van Reekum voegt Emiel Borgh een uniek perspectief toe aan het bestuur van BDR Thermea Foundation. Zijn grootvader heeft de Stichting in 1982 opgericht met de wens de continuïteit van BDR Thermea Group veilig te stellen. “Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan het waarborgen van het toekomstige succes van het bedrijf. De toonaangevende rol van het bedrijf in de energietransitie en de bijdragen van de Stichting aan het versnellen van de energietransitie spreken mij erg aan. Mijn jaren als financieel expert helpen mij om de financiële stabiliteit van de Stichting te waarborgen en tegelijkertijd de waarden van de oprichter na te leven.”

decorative image

Werknemersvertegenwoordiger

Britt Bremer

Britt Bremer is in 2022 toegetreden tot het bestuur als vertegenwoordiger van de werknemers van BDR Thermea Group. Ze werd voorgedragen door de ondernemingsraad. “Als werknemer vind ik het waardevol om actief bestuurslid te zijn binnen de Stichting. De basis van actief eigenaarschap biedt verschillende mogelijkheden voor de groep en haar medewerkers. Ik verheug me erop te helpen met het creëren van een positieve verandering in het technisch onderwijs en het versnellen van de energietransitie. Ik werk dagelijks samen met veel collega’s binnen de organisatie. Ik kan dus een insidersperspectief bieden en input geven over hoe de strategie zal worden uitgevoerd.”

Terugblik

Geschiedenis van BDR Thermea Foundation

De waarden en visie van oprichter Andries van Reekum zijn vandaag de dag nog steeds zichtbaar in BDR Thermea Group. Andries, de eerste eigenaar van Remeha – de huidige BDR Thermea Group – heeft de Stichting opgericht om zijn nalatenschap zeker te stellen. BDR Thermea Group en de Stichting vinden hun oorsprong lang geleden, in 1910. Het bedrijf begon met loodgieterij en fietsen, en groeide uit tot Europees marktleider.

Lees meer over de geschiedenis van onze Stichting
decorative image