Logo
decorative image

Betrokken en actieve eigenaar van BDR Thermea Group

Actief eigenaarschap

De continuïteit van BDR Thermea Group gewaarborgd

Het belangrijkste doel van de Stichting is het waarborgen van de continuïteit van BDR Thermea Group als internationale onderneming met stevige wortels in Nederland. Wij willen een actieve, verantwoordelijke en betrokken aandeelhouder zijn. Op basis van het statuut van de Stichting hebben wij twee belangrijke verantwoordelijkheden.

Als exclusieve aandeelhouder hebben wij een langetermijnvisie voor het bedrijf. Wij verwachten van het bestuur dat het onze leidende positie in de belangrijkste markten op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde wijze veiligstelt. De Stichting speelt een belangrijke en coöperatieve rol in het versnellen van de energietransitie, met speciale aandacht voor de positie en ontwikkeling van onze medewerkers.

decorative image
Duurzame waardecreatie

Wij zorgen ervoor dat de strategie van BDR Thermea Group gericht is op duurzame financiële prestaties, met een gezond evenwicht tussen investeringen op lange termijn en winstgevendheid op korte termijn.

decorative image
Werknemersbelangen

Onze oprichter legde specifiek de nadruk op goed werkgeverschap door de belangen van de werknemers voorop te stellen. BDR Thermea Foundation respecteert de inzet van de groep ten aanzien van onderwerpen als veiligheid, diversiteit, ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers en een zinvolle rol voor ondernemingsraden.

Verslagleggingscyclus

Het bestuur van BDR Thermea Group en de Stichting vergaderen ten minste vier keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden verschillende onderwerpen besproken:

  • Voortgang uitvoering strategie
  • Financiële resultaten
  • Ontwikkeling van werknemers en talent
  • Voortgang milieu-, sociale en bestuurlijke doelstellingen

Tijdens elke vergadering gaan we dieper in op een speciaal thema, zoals innovatie, MVO, digitalisering en HR. Bovendien wordt eenmaal per jaar een aparte vergadering gewijd aan de strategie van het bedrijf.

 

Aandelen in BDR Thermea Group

De Stichting bezit 100% van de aandelen in BDR Thermea Group.

Bezoek de BDR Thermea Group website
decorative image